Velkommen til Tysvær Økonomi Hva kan vi tilby Nyttige linker Mer om oss i Tysvær Økonomi Våre medarbeidere Tysvær Økonomi Kontaktinformasjon

regnskap m/oppfØlging

Økonomisk rÅdgiving

lØnn

fakturering

kontortjenester

ligningspapirer

spesielt for landbruk

ELEKTRONISK BILAG

Min side duett

Spesielt for landbruk

Vi er oppdatert på økonomiske tema for næringen og
har spesialverktøy for jordbruk

 • Vi kjører nøkkeltallsanalyser
 • Lager driftsplaner for planlegging
 • Hjelpe til med ulike søknader, blant annet til
  Innovasjon Norge
 • Takserer landbrukseiendommer
 • Foretar generasjonsskifte

Generasjonsskifte er mer enn å fylle ut alle offentlige papirer.
Det en prosess for både senior og junior:

 • Forpakting først eller overta alt på en gang?
 • Hvor skal selger og kjøper bo?
 • Klarer senior å la junior overta hele styringen, hva om junior tar andre valg?
 • Ønsker senior å være avløser hos junior?
 • Hvordan blir økonomien hos junior og senior?
 • Har senior krav på tidligpensjon i jordbruket?
 • Når er det optimalt å foreta generasjonsskifte

 

 

Tysvær Økonomi er medlem av NARF